05/04/2022

Quyết định 04/2022/QĐ-UBND Thái Nguyên ban hành vào 30/3 đã siết chặt tình trạng phân lô tách thửa. Theo đó các thửa đất lớn hơn 2000m2 ở thành phố tách trên 3 thửa mà phát sinh đường giao thông và kết cấu hạ tầng kỹ ...

05/04/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ______ Số: 04/2022/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________________ Thái Nguyên, ngày 30 tháng 3 năm 2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định về hạn mức giao ...

16/02/2022

100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, chiều 15/2. Theo đó, thành phố Phổ Yên thành lập trên cơ sở toàn bộ 258,42 km2 diện tích tự nhiên ...

11/12/2021

Theo bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024, có giá đất ở cao nhất là 36.000.000 đồng/m2 thuộc tuyến đường Đội Cấn và Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên. Bảng giá đất tại Tỉnh ...

0975.163.733